(Scroll down for English) 
A museum view
YHDEKSÄN ELÄMÄN MUSEO

Kahdeksan taiteilijan ja taiteilijaryhmän näyttely Yhdeksän elämän museo oli esillä 29.11.-21.12.2014 Pro Artibus -säätiön näyttelytilassa Sinnessä (Iso Roobertinkatu 16, Helsinki).   Mukana ovat Maija Blåfield, Happy Magic Society, Mikko Kallio, Pasi Mäkelä, Sini Pelkki, Pia Sirén, Miroslav Varga ja Ilona Valkonen.

Oletko joskus ajatellut mitä syntyisi, jos tekisitkin jotain aivan muuta kuin nyt? 

Yhdeksän elämän museon koonneet Maija Blåfield ja Ilona Valkonen kutsuivat joukon taiteen ammattilaisia lähtemään kanssaan sivupolulle. Syntyi näyttely, joka kertoo luovasta työstä ja esittelee teoksia, jollaisia tekijät eivät muuten olisi tehneet.  

Kokonaisuudessa nähdään ja koetaan mm. kukkakauppa, kokoelma, ele, ääni, valo, maalaus ja Mustanaamio, sekä tarinoita, musiikkia ja rituaaliesineitä. Teosten lisäksi mukana on lähteitä ja työprosessin myötä kertynyttä materiaalia. Yhdeksän elämän museo järjestää, arkistoi ja esittää aineistonsa omalla logiikallaan.

Näyttelyyn sisältyy julkaisu, Yhdeksän elämän museon opaskirja.

Kokonaisuus on sukua jokaiselle maailman museolle ja löytötavaratoimistolle ja esittää niille lämpimät kiitokset. Omalta osaltaan tämän näyttelyn on mahdollistanut myös auttamisen kulttuuri. Se, että omaa tekemistään, ajatuksiaan ja ammattitaitoansa voi lopputuloksen esittämisen ohessa jakaa myös vuorovaikutuksena ja keskusteluna.

Näyttelyä ovat tukeneet Uudenmaan taidetoimikunta, Helsingin kaupunki, Nylands svenska kulturfond ja Konstsamfundet.

(Lisää kuvia sivun lopussa)

THE NINE LIVES MUSEUM

The Nine Lives Museum presents works by eight artists and collectives. Exhibition was open from 29th of November to 21st of December at Pro Artibus foundation's exhibiton space Sinne (Iso Roobertinkatu 16, Helsinki). The featured artists are Maija Blåfield, Happy Magic Society, Mikko Kallio, Pasi Mäkelä, Sini Pelkki, Pia Sirén, Miroslav Varga and Ilona Valkonen.

Have you ever wondered what might come about if you did something completely different from what you do now?

The Nine Lives Museum has been collated by Maija Blåfield and Ilona Valkonen. It is an exhibition about creative work. The works on displays are pieces that the invited artists would not otherwise have created.

Visitors to this exhibition can experience a flower shop, collections, gesture, sound, light, painting and The Phantom as well as stories, music and ritualistic objects. Alongside these works, sources for this work and the material gathered throughout the working process are also on display. The Nine Lives Museum organises, archives and presents this material according to its own logic.

An integral part of the exhibition is The Nine Lives Museum Guidebook.

The exhibition as a whole is related to every museum and lost-and-found department in the world, and we would like to express our warm thanks to these institutions. This exhibition has been made possible by a culture of helping one another and the fact that, alongside the presentation of our finished work, we can share our own art, thoughts and professional skills in an interactive dialogue with others.

This exhibition has been supported with funding from the Arts Promotion Centre Finland, the City of Helsinki and the Swedish Cultural Foundation in Finland.


Seinät. Yhdeksän elämän museon seinät rakennettiin teipistä:
The Walls. The walls of the Nine Lives Museum were built from adhesive tape:Yhdeksän elämän museo esitti näyttelynsä audiovisuaaliset teokset QR-koodien kautta.
The Nine Lives Museum presented its audio visual works via QR-codes.
  
Näkymiä museoon alla | Views to the Museum. See below:Teosten ja muun museoaineiston esittelyt ovat katsottavissa jokaisen teoksen omalta sivulta. Valikko löytyy sivun oikeasta laidasta. Presentations of the art works and collections can be found on a separate page for each work. See menu on the right.
 
http://9elamanmuseo.blogspot.fi/